Jakie wymagania musi spełniać odzież ochronna?

Jakie wymagania musi spełniać odzież ochronna?

Jakie wymagania musi spełniać odzież ochronna? Każdy, kto pracuje na hali produkcyjnej lub w magazynie, przynajmniej raz w życiu spotkał się z definicją odzieży BHP. Choć raz, bo temat był poruszany podczas obowiązkowych szkoleń BHP, które pracodawcy mają obowiązek regularnie organizować na terenie fabryki. Ale czym dokładnie jest odzież BHP i kiedy pracownicy powinni ją nosić?

Jakie wymagania musi spełniać odzież ochronna?

Są to zagadnienia złożone i rozwiązań należy szukać w przepisach Kodeksu pracy, gdyż wszelkie kwestie związane z odzieżą ochronną regulowane są przez polskie prawo i odzież ta musi spełnić szereg wymogów, zanim zostanie dopuszczona do sprzedaży, aby ostatecznie mogła być bezpieczne i gwarantują ochronę pracowników. Zanim przejdziemy do szczegółowych wytycznych dotyczących odzieży BHP, konieczne jest zrozumienie różnicy między odzieżą roboczą a odzieżą ochronną. Chociaż te dwa terminy są często używane zamiennie, w rzeczywistości oznaczają zupełnie różne rzeczy.

Odzież robocza i ochronna

Odzież robocza to odzież, która zakrywa lub zastępuje prywatną odzież pracowników w przypadku braku zagrożeń dla zdrowia. Odzież robocza jest odpowiednia do czynności wykonywanych przez pracownika, tj. inna odzież robocza może być używana przez personel gastronomiczny, personel służby zdrowia lub pracowników specjalistycznych laboratoriów.

Odzież ochronna to odzież, która zakrywa lub zastępuje odzież osobistą. Jej podstawowym celem jest ochrona pracowników przed zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na ich bezpieczeństwo lub zdrowie. Odzież ochronna powinna być odpowiednia do określonych miejsc pracy, w których istnieje ryzyko zranienia ostrymi przedmiotami lub przeniknięcia skóry przez niebezpieczne chemikalia. Taka odzież ochronna musi posiadać odpowiednie certyfikaty gwarantujące, że spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa określone w odpowiednich normach.

Wymagania prawne dotyczące odzieży BHP

Jakie wymagania musi spełniać odzież ochronna?
Jakie wymagania musi spełniać odzież ochronna?

Prawo pracy określa standardowe wymagania, jakie musi spełniać odzież ochronna. Według niej odzież BHP to odzież, która chroni lub zastępuje odzież własną pracownika, a także obejmuje odzież używaną w określonych sytuacjach technicznych, higienicznych lub BHP. Odzież robocza używana w miejscu pracy nie podlega obowiązkowej procedurze certyfikacyjnej. Dlatego może być sprzedawany bez specjalnego oznakowania. Takimi oznaczeniami są zazwyczaj specjalne piktogramy oraz oznakowanie CE. Musi być jednak wykonana zgodnie z wymaganiami polskich norm, które szczegółowo określają poszczególne rodzaje pracy i miejsca, w których taka odzież jest używana.

Inne przepisy dotyczą odzieży ochronnej, która jest środkiem ochrony indywidualnej mającym na celu ochronę pracowników przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami, które mogą wystąpić na stanowisku pracy. Dlatego muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności. Oceny takie określają odrębne przepisy, a dokładniej przepisy dotyczące podstawowych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

To samo rozporządzenie określa sposób podziału środków ochrony indywidualnej na poszczególne kategorie. Wynikające z tego wymagania oceny typu WE zostały przypisane do poszczególnych kategorii. Na przykład środki ochrony indywidualnej sklasyfikowane jako proste konstrukcje obejmują sprzęt przeznaczony do ochrony przed:

  • Działanie czynników mechanicznych, których działanie jest powierzchowne,
  • Środki czyszczące o słabym i łatwo odwracalnym działaniu,
  • Zagrożenia związane z używaniem gorących przedmiotów, które nie narażają użytkownika na działanie temperatur powyżej 50°C lub niebezpieczeństwem
  • Czynniki atmosferyczne, niezależnie od nienormalnych i skrajnie ekstremalnych czynników,
  • Drobne uderzenia i wibracje, które nie mają wpływu na istotne obszary życia, a których skutki nie powodują nieodwracalnych uszkodzeń ciała,
  • Światło słoneczne.

Inne standardy

Wytyczne dotyczące zmian odzieży BHP w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Dla przykładu, jeśli ubranie ma być odporne na odpryski metalu, efekt dotyczy głównie powierzchni – zastosowanie spełnia PN-P-84525:1998 Odzież robocza – Odzież robocza (art. 2377 § 1 Kodeksu pracy). Jednak w przypadkach, gdy wymagana jest ochrona wykraczająca poza skutki powierzchowne, należy stosować odzież ochronną spełniającą wymagania oceny zgodności (art. 2376 par. 2 kp).

Stosowanie odzieży BHP jest obowiązkiem pracodawców wynikającym z polskiego prawa. Jednak jego stosowanie nie powinno być tylko przykrym obowiązkiem nałożonym przez urzędników, ale przede wszystkim kwestią zdrowego rozsądku. Nikt z nas nie chce, aby jakikolwiek pracownik został poszkodowany podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Jak wybrać najlepsze pisaki do sketchnotingu? Previous post Jak wybrać najlepsze pisaki do sketchnotingu?
Czym jest rehabilitacja Next post Czym jest rehabilitacja